SARNADI ADAM, 2020
pekerja seni dalam suasana pandemi virus corona/covid-19

21 x 35 cm
Pensil, pen, spidol dan crayon pada kertas

“Tragedi virus corona/covid-19 merupakan dilema kehidupan manusia di dunia. Kehadiran virus corona tak berujung untuk menghilang”